top of page

Algemene voorwaarden

Door de door u gekozen artikelen bij ROKXK te bestellen heeft u te kennen gegeven dat u met deze algemene voorwaarden akkoord gaat. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u ROKXK hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer er onjuistheden staan vermeld in de door de ROKXK online shop vermelde gegevens aan u, dienen deze z.s.m. aan ROKXK gemeld te worden.

 

Levertijden

De levertijden van voorradige artikelen is normaal gesproken binnen 3 werkdagen. De consument kan ten alle tijden contact opnemen met ROKXK om zich te laten informeren over de exacte levertijd van het bestelde product. Mocht de levertijd van het product langer dan 5 werkdagen zijn, zal ROKXK u hierover informeren.

 

Annuleringen

De levering van het product dient 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als ROKXK met de consument een andere levertijd overeen is gekomen. Na verzending van de bestelling is annulering niet meer mogelijk, anders dan gedurende de hierna te melden zichttermijn. Alle annuleringen dienen schriftelijk aan ROKXK kenbaar te worden gemaakt. In de annulering dient u, uw naam met het ordernr. en uw rekeningnummer te noteren. Het rekeningnummer dient te corresponderen met het rekeningnummer waarmee u de betaling aan ROKXK gedaan heeft. Verdere voorwaarden betreffende het terug te

betalen bedrag leest u in het hoofdstuk zichttermijn/afkoelingsperiode.

 

Zichttermijn / Afkoelingsperiode

Op onze producten zit standaard een zichttermijn van ten minste zeven werkdagen. Ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij onderling anders is overeengekomen. Binnen deze 7 werkdagen, heeft u de bevoegdheid de onderliggende overeenkomst met ROKXK te ontbinden. Indien u de overeenkomst wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via E-mail, brief of fax) aan ons te melden. Na ons akkoord, krijgt u de adresgegevens en kunt u het product aan ons retourneren. U draagt hierbij zelf de kosten van en het risico voor het retour

zenden van de goederen.

De betaling, exclusief verzendkosten, die u heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met ROKXK heeft herroepen, zullen wij binnen 30 dagen nadat wij het door u geretourneerde product hebben ontvangen, aan u terug betalen. Voor een beroep te doen op deze retourregeling gelden naast bovengenoemde ook onderstaande voorwaarden.

De geretourneerde producten moeten voor 100% verkoopbaar zijn. Er mag aan het geretourneerde product geen enkele wijziging zijn aangebracht. De verpakking moet ongeopend zijn en het product moet ongebruikt en onbeschadigd zijn. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen moeten bij de retourzending bijgevoegd zijn.

ROKXK behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw toedoen (anders dan door ROKXK) is beschadigd. Indien een product wordt geretourneerd, dat naar het oordeel van ons schade heeft opgelopen, die aan een handeling of nalatigheid van de consument is of anderszins voor uw risico komt, zal ROKXK u hiervan schriftelijk in kennis stellen. ROKXK heeft het recht om de waardevermindering van het product, als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden. Deze afkoelingsperiode geldt niet voor speciale aanbiedingen, producten die speciaal op maat of kleur voor de consument vervaardigd zijn of producten die bestemd zijn voor professioneel gebruik. N.B. De afkoelingsperiode is dus geen proef- of testperiode.

 

Auteursrechten

Alle auteursrechten en fotomaterialen welke gebruikt in deze website komen allen toe aan ROKXK. Het zonder toestemming van ROKXK publiceren of gebruiken van de

inhoud van deze website is niet mogelijk. Hiertegen zullen indien nodig juridische stappen worden ondernomen.

 

 

ROKXK is onderdeel van HACOM Products BV
De Meeten 47, 4706NJ Roosendaal
The Netherlands

Klantenservice: +31 (0)165 314275

info@rokxk.com

Privacy

Persoonsgegevens die wij verwerken

ROKXK verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website / online-shop en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– IP-adres

– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of online shop heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hacom.org, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

ROKXK verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen / mailen/ aan te schrijven, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we gegevens bewaren

ROKXK zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

ROKXK verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

ROKXK gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hacom.org. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. ROKXK zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

ROKXK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@rokxk.com

 

 

ROKXK is onderdeel van HACOM Products BV
De Meeten 47, 4706NJ Roosendaal
The Netherlands

Klantenservice: +31 (0)165 314275

info@rokxk.com

bottom of page